Granollers fa una prova pilot dels nivells de contaminació que emeten els vehicles

La prova dura tota la setmana, durant els dos primers dies de mesurament s’ha constatat que aproximadament un 2% dels vehicles circultants són bruts, és dir, estarien per sobre dels valors límits permesos

14 de Desembre 2011
+

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers i el RACC, està realitzant aquesta setmana una prova pilot per mesurar els nivells d’emissió de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i diòxid de nitrògen (NO2) del parc de vehicles circulant d’aquesta ciutat vallesana. El conseller Lluís Recoder, acompanyat de l’alcalde Josep Mayoral, del director de Programes de la Fundació RACC, Xavier Ruestes, i de la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, ha assistit avui a la prova que s’està fent amb l’objectiu de disposar d’informació de quin és el parc de vehicles real circulant, què emeten i en quina quantitat de cara a poder prioritzar les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 i poder posar a prova una de les seves 34 mesures, que és el control de vehicles bruts.

S’ha triat una ciutat mitjana de la zona de protecció especial (ZPE), que inclou Barcelona i 40 municipis de l’entorn metropolità, per tal de poder extrapolar les dades al conjunt de tota la ZPE. A més, Granollers és una ciutat especialment sensibilitzada amb la contaminació atmosfèrica i disposa d’una de les estacions de mesurament més antiga de tota la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat, concretament de principis dels 90.

La prova pilot dura tota la setmana

Així, durant aquesta setmana s’instal·la en dos punts de la ciutat (un carrer de pas i un d’entrada a la ciutat) una màquina que mesura de manera instantània les emissions de contaminants dels tubs d’escapament dels vehicles, és a dir, els vehicles no han de modificar ni la velocitat ni l’acceleració i, per tant, es registren les dades en una situació de circulació normal. Aquest sistema  compta també amb un sensor de velocitat i d’acceleració que permet associar les emissions a les condicions a les quals circulen els vehicles i també té en compte les condicions meteorològiques constants (temperatura, vent, humitat). Al costat del punt de mesurament hi ha un semàfor que en el moment de passar el vehicle indica al conductor si l’emissió del seu cotxe és alta, mitja o baixa. Aquesta informació no és penalitzadora però servirà per provar el control als vehicles bruts que preveu el Pla d’actuació.

Un cop finalitzada la prova pilot i analitzades les dades (la previsió és tenir-les el primer semestre de 2012), la direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de TES disposarà d’una major informació per prioritzar les mesures del Pla d’actuació que fan referència al trànsit i, en especial, totes aquelles que incideixen en el parc de vehicles més contaminant. De moment, i durant els dos primers dies de la prova, s’ha constatat que aproximadament un 2% dels prop de 5.000 vehicles que han passat la prova vàlida són bruts perquè emeten més monòxid de carboni, hidrocarburs, òxids de nitrògen i partícules del recomanat.

Aquesta prova pilot forma part de la campanya d’informació i sensibilització sobre qualitat de l’aire que du a terme el Departament de TES perquè, tot i que els nivells de contaminació atmosfèrica a Catalunya no han anat pujant sensiblement els darrers anys, la legislació europea és cada cop més exigent. A tall d’exemple, el percentatge d’estacions de mesurament de la XVPCA que no acompleixen amb el valor límit anual de 40 mg/m3 per als NOx és força semblant des de l’any 2006.

Percentatge d'estacions de la XVPCA que no compleixen el VL anual de 40 µg/m3 per NO2

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

ZQA1

19%

19%

15%

19%

15%

ZQA2

11%

12%

11%

13%

14%

Davant d’això, cal tenir present que els vehicles són una de les fonts principals de contaminació per PM10 i NO2, ja que gairebé el 50% de les emissions d’aquests dos contaminants a la ZPE són degudes al trànsit. Aquest xifra encara és més elevada si es compara amb la contaminació dins de les ciutats, on el trànsit suposa entre el 80% i el 90% de les emissions.

Què es pot fer per reduir les emissions de contaminants?

Per tal de reduir al màxim l’emissió de contaminants, les recomanacions del Departament de TES són:

 • Mantenir actualitzat el vehicle (canvis d’oli, filtres, bugies, estat dels pneumàtics)

 • Conduir de manera eficient. Pot reduir el consum de combustible en un 25% pels turismes i en un 10% pels vehicles pesants. En aquest sentit, la Generalitat ja ha adjudicat més de 6.200 cursos de formació en conducció eficient i més de 100 autoescoles estan preparades per impartir formació a turismes (professionals i ciutadans), vehicles industrials (conductors professionals) i a professors d’autoescoles

 • Instal·lar filtres de partícules en vehicles dièsel. Poden arribar a reduir un 90% les emissions de partícules i un 98% les emissions de nanopartícules

 • Instal·lar catalitzadors en vehicles dièsel. Es pot arribar a reduccions d’emissions de NOx del 65%

 • Evitar fer servir el vehicle privat per a trajectes que es poden fer a peu o en bicicleta

 • Comprar el vehicle en funció del seu ús, és a dir, optar pel de gasolina, GLP i GNC per a trajectes urbans i metropolitans i pel dièsel per a trajectes de llarg recorregut. Evidentment, l’alternativa elèctrica també serà altament recomanable quan la tecnologia penetri al mercat familiar

 • Triar vehicles que utilitzin combustibles més eficients (elèctrics, híbrids, GN, GLP, bioetanol) o amb reduïdes emissions de CO2 (de benzina, inferiors a 120g CO2/km, o dièsel i biodièsel inferiors a 108g CO2/Km).

Control als vehicles més contaminants

Una de les mesures del Pla d’actuació és el control als vehicles més contaminants per part dels agents de seguretat. El Pla preveu que el control afecti tant a turismes com a camions, autobusos i furgonetes. En aquest cas, els agents podran sancionar els vehicles que visualment emetin més contaminants i requerir-los que redueixin les seves emissions. Aquesta reducció s’haurà de comprovar mitjançant un control d’opacitat de les ITV en un període inferior a 1 mes.

El pla de qualitat de l’aire de Granollers

Precisament, la prova pilot és una de les mesures del Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica que l’Ajuntament de Granollers ha presentat recentment i que ha estat elaborat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. El Pla revisa tota la informació disponible sobre les emissions, anàlisi de contaminants i els nivells de qualitat de l’aire local, i recull un seguit d’actuacions a impulsar que ajudin a reduir les emissions locals, en la línia del que diu el Pla de qualitat de l’aire de la Generalitat i el pla estatal de millora de la qualitat de l’aire.

El Pla d’actuació local proposa un total de 45 accions, estructurades en quatre línies estratègiques:

 1. Foment de vehicles amb baixes emissions de contaminants locals (7 accions)
 2. Foment del transport públic i la mobilitat sostenible (11 accions)
 3. Mesures municipals, que són actuacions a aplicar en l’administració local i els serveis (16 accions)
 4. Comunicació, sensibilització, informació i formació (11 accions)