Es presenta la publicació “Perfil de la Ciutat” amb indicadors de 10 poblacions catalanes

Barberà del Vallès, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú, els deu municipis que formen la xarxa El Perfil de la Ciutat publiquen, per segon any consecutiu, un informe d'indicadors.

21 de Setembre 2011
+

La informació recollida mesura alguns factors bàsics de les ciutats i analitza els seus territoris amb l'objectiu d'aportar coneixement i prendre les decisions més adients per tal d'incidir en la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. L'informe detalla indicadors de set àmbits temàtics: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, inclusió social i sostenibilitat.

L’estructura de cadascun dels àmbits mencionats és la següent:

• Taula comparativa amb els indicadors triats (entre sis i deu)
• Representació gràfica en forma de teranyina
• Valoració qualitativa de la informació numèrica
• Una fitxa, per cadascun dels municipis, on es mostra l’evolució històrica dels indicadors
• Definició metodològica de cadascun dels indicadors

Per prendre decisions, cal disposar d'informació

La publicació Perfil de la Ciutat. Edició 2011 dóna informació de cada municipi i en fa comparativa amb la mitjana obtinguda de les deu poblacions que han analitzat el mateix indicador. Així cada ciutat pot analitzar individualment i de forma global cadascuna de les dades.

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha parlat de la publicació com "un instrument per construir projectes estratègics". "Les ciutats que treballen en xarxa enforteixen les seves actuacions. El nostre és un país petit que necessita treballar en xarxa" ha afegit Mayoral a l'acte de presentació de la publicació Perfil de la Ciutat. Edició 2011.L'alcalde de Granollers ha parlat de futur i d'optimisme i ha dit que "les ciutats que volen ser constructores de futur tenen més capacitat d'acció si disposen d'una bona base de dades, d'indicadors."

La Xarxa Perfil de la Ciutat

Fa més de deu anys que aquests ajuntaments formen la Xarxa Perfil de la Ciutat, tot unint esforços per tal d’homogeneïtzar criteris i de posar en comú metodologies de treball que permeten l’anàlisi comparada de dades. La xarxa també serveix, en última instància, per a reflexionar sobre la informació tractada i per a generar debat al territori.

Diversos ajuntaments catalans han apostat per un servei d’estudis dedicat a analitzar la informació del municipi i a obtenir així una diagnosi del territori. Aquestes diagnosis esdevenen el punt de partida per a debatre possibles alternatives en el procés de presa de decisions polítiques a nivell local. Tanmateix, si la informació del municipi és prou valuosa, també ho és el fet de poder-la comparar amb les diverses informacions de l’entorn més immediat, amb municipis que sovint comparteixen problemàtiques i que han de prendre les seves pròpies decisions.

I no només és interessant l’anàlisi comparativa en si, per saber com està posicionat cada municipi dins el seu entorn, sinó també pel fet de poder generar sinèrgies de treball i metodologies comunes que permeten avançar en la millora de la tasca encomanada als diversos serveis d'estudis.