El renovat espai del c. València rep el nom de Jardins de Can Guitart en record de la fàbrica tèxtil que hi va haver fins els anys setanta

L'actuació es completarà amb un projecte participatiu que decorarà els blocs de formigó que envolten els jardins

12 de Gener 2015
+
Els Jardins de Can Guitart inclouen un espai de jocs infantils. Foto: T. Torrillas
L'actuació als jardins s'ha dut a terme en una superfície total de 3.550 m2, dels quals 2.025 m2 corresponen a paviments i 1.336 m2 a parterres vegetals. L'obra,  pressupostada en 350.000 € IVA inclòs, ha rebut l'aportació de 300.000 euros de la Diputació de Barcelona.
El projecte respon a la necessitat de renovar aquests espais de relació per dotar-los de qualitat, tant pel que fa a materials com a mobiliari, i fer-los permeables i segurs. Per això s'han renovat els paviments, substituint-los per llambordes de formigó de tres colors; s'han ampliat els espais de recorregut interior i se n'han generat de nous que eliminen el culs-de-sac sense sortida i obren un nou espai de relació davant del Centre Obert Ponent; es garanteix l’accessibilitat amb noves rampes; s'ha renovat la xarxa de recollida d’aigües pluvials; s'ha creat una nova zona de jocs infantils i s'ha incorporat nou mobiliari urbà.
A més, s'ha retirat l’arbrat no adequat que es substitueix per noves plantacions i es protegeixen els parterres per evitar-ne un mal ús, per aquest motiu hi ha una tanca perimetral amb portes d’accés que regula l'ús de l'espai, mitjançant un horari que es concretarà amb els veïns.
Els infants del barri Ponent s'han implicat directament en les obres de transformació de la zona verda que hi ha davant del centre obert del barri. La seva participació ha estat en el disseny de la zona de jocs infantils, en la plantació de tres arbres i en la col·locació d'alguns panots del nou paviment. Amb aquesta participació s'ha volgut que els veïns no en siguin mers espectadors sinó que en siguin agents directament implicats. A més, per dinamitzar l'entorn veïnal, es treballarà en un projecte artístic que conduirà el creador i educador granollerí Pau Farell. Durant un parell de mesos, Farell treballarà amb veïns i entitats del barri per concretar una proposta artística per desenvolupar a les parets que envolten l'espai dels jardins.