PROGRAMA 30 PLUS

El Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa 30 PLUS, ofereix una subvenció de fins a 655,20€ mensuals (SMI 2016) als contractes d’un mínim de 6 mesos de durada adreçats a persones desocupades de 30 anys i més, i que incloguin la formació adient al lloc de treball.

                                  

Quines empreses i entitats poden sol·licitar la subvenció?

  • Empreses i autònoms de la comarca del Vallès Oriental
  • Entitats i institucions sense afany de lucre
  • Entitats locals, organitzacions sindicals i associacions empresarials

Quins beneficis obtenen les empreses i entitats?

  • Subvenció equivalent al SMI (màxim de 9 mensualitats)
  • Compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions
  • Formació per al lloc de treball també subvencionada
  • Compromís de seguiment de la persona contractada

Quines persones poden participar del programa?

 El programa s’adreça a 40 persones de Granollers en situació d’atur, inscrites al SOC com a demandants d’ocupació, de 30 anys o més i amb baix nivell formatiu.

Què oferim a les persones destinatàries?

  • Experiència professional mitjançant un contracte de treball
  • Orientació laboral i acompanyament en el procés de contractació
  • Formació professionalitzadora vinculada al contracte de treball.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers

Masia de les Tres Torres. C/ Tres Torres 18-20 de Granollers

Tel. 93 861 13 90 · Fax 938792292

aescriba@ajuntament.granollers.cat

 

 

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/284/2016, de 24 d’octubre.