Normativa relativa al sector del comerç

Aquest apartat fa referència a tota aquella normativa vigent relacionada amb el comerç

REGULACIÓ COMERCIAL - COMERÇ

Horaris comercials

Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies: horari general d’obertura al públic de 72 h setmanals, entre les 7 h i les 22 h, de dilluns a dissabte, amb l’obligació de tancar diumenges i festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis: horari d’obertura lliure.

Altres obligacions

Publicitat de l’horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l’horari d’obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d’exhibir l’horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l’exterior de l’establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el seu horari de tancament a les 20 h, i els dies 25 de desembre, i 1 de gener han de romandre tancats.

Excepcions generals 

- L’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig , determina els 8 festius per a l’any 2016, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. Aquests festius són: 3 i 10 de gener, 3 de juliol, 15 d’agost, 6 ,8, 11 i 18 de desembre, més els dos dies addicionals que determina l’Ajuntament de Granollers amb els consens de totes les associacions de comerciants de la ciutat, i que són l’1 de novembre i 4 de desembre.  

-  Aquesta mateixa Ordre, determina que els 8 festius per a l’any 2017, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. són: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre, 6 ,8, 10, 17 i 24 de desembre i els dos dies addicionals determinats per l’Ajuntament de Granollers amb els consens de les associacions de comerciants de la ciutat i són el 12 d'octubre i 3 de desembre.

Informació addicional

Vendes especials

Són aquells tipus de venda a preus més baixos que els habituals amb regulació específica, i que només es poden dur a terme sota condicions legalment taxades. Són les rebaixes, les liquidacions i els saldos. Només en les vendes en règim de saldos i liquidacions és permesa la venda sota preu de cost.

Informació addicional

 

REGULACIÓ COMERCIAL - CONSUM i DRETS LINGÜÍSTICS

 

Informació addicional