Pla d'Infància i Adolescència de Granollers 2018-2024

+

El 29 de novembre de 2011 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Infància i Adolescència de Granollers 2012-2015 (PLIA), un document que ordena i defineix les línies estratègiques i actuacions municipals a seguir per millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants i adolescents de Granollers, i implica els agents socials del territori, els infants i adolescents en una estratègica conjunta d'actuació per millorar els serveis existents.

El PLIA s'emmarca en un projecte més ampli de ciutat educadora i encaixa amb altres projectes transversals i sectorials amb els quals ja comptava Granollers (Pla Estratègic, Granollers Ciutat Educadora, Pla local de Joventut, Pla d'Entorn, Pla d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, Pla d’absentisme escolar, Pla de mobilitat, Pla d'actuació ambiental...).

En aquest moment, s'està treballant per l'actualització del Pla Local de la Infància i de l’Adolescència 2018-2024 amb els objectius de revisar la vigència de les accions de l'anterior Pla, d’incorporar noves respostes a les necessitats detectades i no cobertes, i de revisar el marc legal per enfortir la transversalitat entre àrees i la participació dels infants i adolescents en les decisions de la ciutat.

 

Està previst la seva aprovació definitiva en el Ple de juny 2018, prèvia validació del grup motor tècnic i la presentació i discussió de les propostes a nivell polític.