La importància de reciclar

La ciutadania, en el seu dia a dia, tant en habitatges com en establiments, genera gran quantitat de residus de diverses tipologies. Una bossa d’escombraries domèstica estàndar està integrada per: matèria orgànica: 37 %; paper i cartró: 21 %; plàstic: 16 %; vidre: 7 %; altres: 19 %. És molt important conèixer quins són els residus que es generen per saber com tractar-los i augmentar l’aprofitament del que es rebutja, per tal que tinguin el menor impacte en el medi ambient.

Molts materials que es llencen a les escombraries es poden tornar a utilitzar: es poden reciclar. Això comporta estalvi de primeres matèries i energia, així com una disminució de la quantitat d’escombraries i una major protecció de l’entorn.

La recollida selectiva és la clau per resoldre part de la problemàtica que generen els residus i, tant les llars com els establiments de Granollers, tenen un paper cabdal en la separació dels residus que es generen a la ciutat i, per tant, en la millora del medi ambient.

 Dades sobre la recollida de residus comarcal 2014

 

 

MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS A GRANOLLERS 

 

La recollida selectiva a l'illa de vianants. Nou model

La recollida selectiva a la resta de la ciutat

 

Més informació

 

 

  

Deixalleria Granollers Nord

Deixalleria Granollers Sud

 

Agència de Residus de Catalunya

QUADRÍPTIC "HÀBITS DE CONSUM QUE FAN ESTALVIAR RESIDUS I DINERS"