Transport

+

Majoritàriament els alumnes accedeixen al centre en transport escolar subvencionat pel Consell Comarcal, provinents del seu municipi de residència. Hi ha diferents rutes que recullen els alumnes de tota la zona d’influència de l’escola. Cada ruta disposa d’una o dues monitores que acompanyen i tenen cura dels alumnes durant el trajecte.