Programes i projectes

Com a centre especialitzat, l’escola dóna suport a la inclusió d’alumnes amb discapacitat a l’escola ordinària, oferint acompanyament, assessorament i formació als professionals que atenen a aquests infants i actualment duem a terme:

Escolaritat compartida i activitats compartides

A l’escola fem dues modalitats d’escolaritat compartida: l’escolaritat compartida i les activitats compartides.

Alguns alumnes de primària o secundària fan escolaritat compartida amb el centre ordinari de la seva població. La coordinació i seguiment el fan ambdues escoles conjuntament amb l’EAP. La matrícula de l’alumne correspon a l’escola d’educació especial, anant un o dos dies al centre ordinàri.

Les activitats compartides consisteixen en que grups de primària o secundaria de l’escola d’EE, realitzin activitats conjuntes amb grups d’alumnes de l’escola ordinària durant el curs escolar.

Treball en xarxa amb l’EAP, CDIAP, CSMIJ, CREDA

Col.laborem amb els diferents professionals de  la zona en la valoració de les necessitats educatives i personals dels alumnes amb discapacitat.

Projecte SAAC

Projecte d’assessorament a professionals que atenen alumnes d’educació infantil i primària amb greus dificultats de comunicació derivades de discapacitat mental. Amb la col.laboració del CREDA i l’EAP de Granollers.

Projecte TEA

Projecte d’assessorament a professionals que atenen alumnes d’educació infantil i primària amb trastorn dins l’espectre autista. Amb la col.laboració del CDIAP, CSMIJ  i l’EAP de Granollers.

Col·laboració amb el Pla de Formació de Zona

Col.laboració amb el centre de recursos pedagògics, CRP, en els cursos de formació adreçats a professionals que treballen amb alumnes amb discapacitat.

Jornada de formació  Montserrat Montero

Cada curs es fa una jornada de formació sobre algun tema específic relacionat amb la discapacitat, obert a tots els professionals de la comarca del Vallès Oriental, en col.laboració amb el CRP, EAP, CDIAP, CSMIJ, i CREDA.

Casal d’estiu per a discapacitats

Els professionals de l’escola col.laboren el Casal d’Estiu per a infants amb discapacitat que organitza l’Ajuntament de Granollers.

Com a centre de formació i de pràctiques col.laborem amb diferents universitats que cursen estudis de magisteri, logopèdia, fisioteràpia, psicologia, pedagogia i cicles formatius de grau mitjà i superior, i com a centre d'informació i assessorament  als estudiants d’ESO i Batxillerat.

Activitats amb famílies 

Organitzem tot un seguit d’activitats adreçades a les famílies dels nostres alumnes que tenen com a objectiu d’afavorir un espai on poder compartir les vivències de tenir un fill o filla amb discapacitat.

  • Grups de pares

S’organitzen trobades de pares d’alumnes amb característiques similars, conduïdes per les psicòlogues amb l’objectiu de compartir experiències, vivències, inquietuds,… per buscar estratègies de suport mutu.

  • Grups de familiars:  germans o avis

S’organitzen trobades de germans o avis, conduïdes per les psicòlogues amb l’objectiu de compartir l’experiència de tenir un infant amb discapacitat a la família.

  • Jornada de portes obertes

Entre el període de preinscripció i matrícula l’escola organitza una trobada amb les famílies de nova incorporació al centre, on poden visitar totes les instal.lacions acompanyats dels professionals del centre. En aquesta trobada també hi són convidades les famílies dels alumnes de l’escola.

  • Conferències per a famílies

Puntualment s’organitzen conferències amb professionals externs per abordar temes que són d’interès pels pares.