Menjador

A causa de la ubicació geogràfica de l’escola, i la procedència dels nostres alumnes de diferents municipis de la comarca, el servei de menjador és utilitzat per tots i actualment estat subvencionat pel Consell Comarcal.

+
Foto: Centre d'Educació Especial Montserrat Montero

L’escola disposa de cuina pròpia on s’elaboren els menús en funció de les necessitats dels alumnes.

Considerem l’activitat de dinar com a especialment important, ja que ens facilita el fet de treballar   els continguts que fan referència als hàbits d’autonomia personal,  d'una forma sistemàtica, significativa i funcional. El personal docent és qui porta a terme la tasca de monitor de menjador i esbarjo, donant-li l’enfoc psicopedagògic, coherent amb la resta d'activitats i amb uns objectius ben delimitats per a cada alumne.

Als enllaços de la dreta hi ha una relació dels menús disponibles.