L'equip humà

L’equip humà de l’escola, està format pel personal docent i el personal d’administració i serveis.

+
Equip humà del centre

Personal docent:

  • Psicòlogues
  • Logopedes i fisioterapeutes
  • Mestres d’educació especial
  • Educadors
  • Monitors de menjador i esbarjo (el mateix personal docent)

Personal d’administració i serveis:

  • Administradora del consorci
  • Administrativa
  • Conserge
  • Personal de cuina
  • Personal de neteja