Coordinació pedagògica

L’equip docent ens reunim en diferents grups de treball per poder planificar, coordinar, avaluar i fer el seguiment de cada alumne

Aquests equips és distribueixen de la manera següent:

  • Equips d’etapa
  • Equips d’àrea
  • Equips segons característiques d’alumnes
  • Reunions generals
  • Comissions de treball
  • Xerrades formatives
  • Reunions d’aula
  • Reunions amb els assessors i les psicòlogues