Reciclar a casa

Llars que han d’utilitzar les plataformes

En funció de la zona de l’illa de vianants cada habitatge ha de llençar les deixalles a una plataforma concreta. Hi ha 9 plataformes distribuïdes en diferents punts del centre, però cada habitatge pot usar tan sols una sola plataforma. 

Cada plataforma està dimensionada per uns habitatges i establiments concrets: l’Ajuntament després d’un anàlisi i avaluació de la situació dels habitatges, número d’habitants i residus que es generaven,  ha decidit la col·locació i àrea d’influència per a cadascuna de les plataformes. Per evitar que molts dels habitatges utilitzin una mateixa plataforma, i la col·lapsin per acumulació excessiva de bosses, es recomana l’ús d’una sola plataforma, la que els correspon segons la zona on estan.

Les adreces de les diferents plataformes són les següents:

Plataforma 1: pl. Lluís Perpinyà, 29
Plataforma 2: pl. Maluquer i Salvador, 8
Plataforma 3: c. Travesseres, 2
Plataforma 4: c. Sant Roc, 7
Plataforma 5: pl. Olles, 17
Plataforma 6: pl. Església, 11
Plataforma 7: c. Nou, 1
Plataforma 8: c. Nou, 22
Plataforma 9: c. Marià Maspons, 1

Llars que han d’utilitzar els contenidors de la perifèria

Tots els habitatges de la perifèria de l’illa de vianants han d’utilitzar els contenidors de la perifèria, és a dir, els contenidors de la població general.

Les llars que recullen a la perifèria poden utilitzar els contenidors que vulguin i no poden utilitzar les plataformes perquè es podrien col·lapsar. Vegeu plànol publicat en aquesta pàgina.

Horaris de recollida a la perifèria

  • Rebuig al contenidor gris i orgànica al contenidor marró: de 18 a 21 h de dilluns a dissabte.
  • Vidre al contenidor verd: de 8 a 22 h
  • Altres fraccions (envasos lleugers al contenidor groc i paper i cartró al contenidor blau): les 24 hores del dia.