Reciclar als establiments

No tots els establiments de l’illa de vianants del centre poden utilitzar les plataformes, ni utilitzaran el mateix sistema de recollida. En funció de la zona de l’illa de vianants on estiguin i de la quantitat i tipus de residus que generen es diferencien entre:

 • Els que utilitzen la plataforma: botigues i oficines que generen pocs residus; botigues i oficines que en generen molta quantitat; restauració.
 • Els que utilitzen la perifèria: botigues i oficines; restauració.

Al igual que als habitatges, els establiments als quals els pertoca fer servir les plataformes han d’utilitzar una única plataforma i els que han d’utilitzar els contenidors de la perifèria no poden llençar els seus residus a les plataformes. L’Ajuntament després d’una anàlisi i avaluació de la situació, número i residus que generaven habitatges i establiments, va decidir la col·locació i àrea d’influència per a cadascuna de les plataformes. Per evitar que molts establiments utilitzin una mateixa plataforma i la col·lapsin per acumulació excessiva de bosses, es recomana en una zona l’ús d’una sola plataforma i en l’altra d’ús dels contenidors de la perifèria.

Les adreces de les diferents plataformes són les següents:

 • Plataforma 1: pl. Lluís Perpinyà, 29 
 • Plataforma 2: pl. Maluquer i Salvador, 8 
 • Plataforma 3: c. Travesseres, 2 
 • Plataforma 4: c. Sant Roc, 7 
 • Plataforma 5: pl. Olles, 17 
 • Plataforma 6: pl. Església, 11 
 • Plataforma 7: c. Nou, 1 
 • Plataforma 8: c. Nou, 22 
 • Plataforma 9: c. Marià Maspons, 1

Hi ha establiments que per les seves característiques tenen un sistema especial de recollida que no es regeix per les zones marcades en el plànol. El servei d’informació ambiental realitzat als establiments ja ha informat a les persones responsables de cada activitat sobre com gestionar els residus en cada cas. Per a més informació es pot trucar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, telèfon 938 426 610.

Establiments que han d'utilitzar la plataforma

 • Paper i cartró: es recull porta a porta de dilluns a dissabte, excepte festius. S’ha de treure a les 20 h. Cal que estigui ben plegat, per ocupar el mínim de volum possible.
 • Generació excepcional de residus: Si es preveu que un dia concret hi haurà un dia amb una generació excepcional d’algun tipus de residu de la fracció rebuig (embalatges de plàstic, porexpan, etc.) han de trucar amb 24 hores d’antel·lació al telèfon 938 426 610 i s’acordarà el millor sistema de recollida, per tal de no perjudicar la resta del servei. Així s’evita col·lapsar els contenidors de rebuig de les plataformes.

Botigues i oficines que generen pocs residus

 • Han de separar el rebuig, del vidre, dels envasos lleugers i de la matèria orgànica i llençar-ho als contenidors de la plataforma que els correspon. Cal que buidin els envasos i que evitin vessar líquids a la matèria orgànica (per evitar males olors).

Botigues i oficines que generen gran quantitat de residus

 • Rebuig: han de treure el contenidor al carrer de 20 a 24 hores de dilluns a divendres (excepte festius), i el servei de recollida els el recollirà porta a porta. Cal que posin tot el rebuig dins del contenidor i no deixin res fora. És recomanable que compactin al màxim els residus perquè els hi càpiga tot. En el cas d’una vigília de festiu, el vespre anterior al festiu, cal que els establiments esperin a que se’ls reculli el contenidor i entrar-lo abans de tancar, o anar a la perifèria.
 • Altres fraccions: han de separar el vidre dels envasos lleugers i de la matèria orgànica i llençar-ho als contenidors de la plataforma que els correspon. Cal que buidin els envasos i que evitin tirar líquids a la matèria orgànica (per evitar males olors). No es poden utilitzar la plataforma pel rebuig i pel cartró.
 • Necessitat d’un contenidor més: si algun establiment detecta que constantment genera més residus de rebuig dels que caben als contenidors dels que disposen, poden demanar-ne un altre al telèfon 938 426 610.

Restauració

 • Matèria orgànica i rebuig: han de treure els contenidors al carrer de 20 a 1 hores, excepte festius, i el servei de recollida els el recull porta a porta. Cal que posin tot el rebuig i la matèria orgànica dins del contenidor pertinent i no deixin res fora. És recomanable que compactin al màxim els residus perquè el hi càpiga tot. En el cas d’una vigília de festiu o de vigília del dia de descans setmanal, cal que els restaurants i bars esperin a que se’ls reculli el contenidor i entrar-lo abans de tancar, o anar a la perifèria.
 • Altres fraccions: han de separar el vidre dels envasos lleugers i de la matèria orgànica i llençar-ho als contenidors de la plataforma que els correspon. Cal que buidin els envasos i que evitin tirar líquids a la matèria orgànica (per evitar males olors).

Establiments que han d'utilitzar els contenidors de la perifèria

 • Paper i cartró: es recull porta a porta de dilluns a dissabte, excepte festius. S’ha de treure a les 20 h. Cal que estigui ben plegat, per ocupar el mínim de volum possible.
 • Generació excepcional de residus: Si es preveu que un dia concret hi haurà un dia amb una generació excepcional d’algun tipus de residu de la fracció rebuig (embalatges de plàstic, porexpan, etc.) han de trucar amb 24 hores d’antel·lació al telèfon 938 426 610 i s’acordarà el millor sistema de recollida, per tal de no perjudicar la resta del servei. Així s’evita col·lapsar els contenidors de rebuig de les plataformes.

Botigues i oficines 

Han de separar el rebuig del vidre, dels envasos lleugers i de la matèria orgànica i llençar-lo al contenidors de la perifèria que correspon. Cal que buidin els envasos i que evitin vessar líquids a la matèria orgànica (per evitar males olors).

Horaris de recollida a la perifèria

 • Rebuig al contenidor gris i orgànica al contenidor marró: de 18 a 21 h de dilluns a dissabte.
 • Altres fraccions (vidre, envasos lleugers al contenidor groc i paper i cartró al contenidor blau): les 24 hores del dia.

En el mapa publicat en aquesta pàgina es pot veure quins són els contenidors de la perifèria de l’illa de vianants que queden més a la vora de cada zona d’establiments.

Restauració

 • Vidre: als contenidors de la perifèria de 8 a 22 h. Com que els restauradors generen molt vidre i tenen horaris de tancament força avançats en la nit, és important respectar l’horari de descans del veïnat de manera que a partir de les 22 h no es pot tirar el vidre.
 • Altres fraccions: han de separar la matèria orgànica, del rebuig, dels envasos lleugers i llençar-ho al contenidor de la perifèria que correspon. Cal que buidin els envasos i que evitin tirar líquids a la matèria orgànica (per evitar males olors).
 • Oli de cuina: han de tenir una empresa gestora autoritzada que els vingui a recollir l’oli.