Campanya "Més a gust"

Amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar la ciutadania de l’illa de vianants sobre la importància de separar els residus correctament i d’informar sobre el nou model de recollida, l’Ajuntament en col·laboració amb Urbaser, està desenvolupant una campanya de comunicació i sensibilització. Amb el lema “Més a agust”, la campanya consta d’un servei d’informació ambiental i de diferents materials editats.

Del 27 de febrer al 25 de març, el servei d’informació ambiental visita els establiments i els habitatges de l’illa de vianants per explicar-los personalment els detalls del nou model de recollida que es posa en funcionament el 26 de març de 2012.

Un equip de persones degudament acreditades estan explicant durant aquests dies de forma detallada el model de gestió que correspon a cada habitatge i establiment: sistema de recollida de les diverses fraccions, horaris, residus que corresponen a cada fracció, etc. A més, entreguen diversos materials d’informació, que es presenten a continuació:

Materials per als habitatges

  • L’imant: mostra de forma resumida i esquemàtica què cal llençar a cada contenidor. 
  • El full volant: a la part davantera mostra les zones que han d’utilitzar les plataformes o els contenidors de la perifèria de l’illa de vianants, i a la part del darrera hi ha informació sobre els horaris dels diferents tipus de recollida i contactes per obtenir més informació.
  • El cubell de la matèria orgànica: per facilitar la recollida selectiva de la matèria orgànica l’Ajuntament també dóna als habitatges un cubell marró i un adhesiu amb informació sobre què es recull en la fracció orgànica.
  • Un cartell: a la part superior mostren de forma resumida i esquemàtica què cal recollir en cada fracció. A la part inferior hi ha per una banda la informació concreta per a cada tipus d’establiment i per l’altra consells de com preparar o recollir les diferents fraccions per tal d’ajudar en la recollida (plegar els cartrons, buidar envasos, etc.) També es dóna un telèfon d’informació i es pot consultar el web www.granollers.cat/recicla
  • Un posallapis: es tracta d’un element de merxandatge amb la marca de la campanya.

Material per als establiments

  • Un cartell: a la part superior mostren de forma resumida i esquemàtica què cal recollir en cada fracció. A la part inferior hi ha per una banda la informació concreta per a cada tipus d’establiment i per l’altra consells de com preparar o recollir les diferents fraccions per tal d’ajudar en la recollida (plegar els cartrons, buidar envasos, etc.) També es dóna un telèfon d’informació i es pot consultar el web www.granollers.cat/recicla
  • Un posallapis: es tracta d’un element de merxandatge amb la marca de la campanya.

Més informació

Web i telèfon: a part dels materials, els habitatges i establiments poden fer consultes al telèfon 938 426 610 o en aquest espai web.