L'aigua per viure!

L'equilibri de l’ecosistema fluvial, la biodiversitat, l'aigua i la ciutat

Recull de recursos educatius disponibles

Amb la inauguració de l'exposició "L'aigua per viure" posem a la disposició d'educadors, estudiants i d'altres col.lectius interessats un recull d'opcions educatives per tal de treballar la nova cultura de l'aigua i el seu ús més racional a les aules, amb jocs, experiments i dossiers educatius  i en sortides al medi o instal.lacions relacionades.

Recull de recursos: 

 

 

Estalvia aigua

Per tal de garantir la disponibilitat del recurs hídric arreu del país per a la satisfacció de la demanda urbana i la rural, i per a la preservació del medi, una de les polítiques que cal continuar potenciant és el foment i el sosteniment de l'estalvi d'aigua, que té com a objectiu la racionalització dels nostres hàbits de consum i la seva adequació a la variabilitat climatològica, de manera que aquests hàbits es converteixin en un costum independent i invariable dels episodis de sequera.

La xarxa estalvia aigua 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua, conjuntament amb 48 municipis, coordinen la campanya "La Xarxa estalvia aigua", un conjunt d'actuacions coordinades de sensibilització ciutadana amb l'objectiu de continuar promovent l'estalvi domèstic d'aigua. 

Si voleu calcular de forma aproximada el vostre consum i comparar amb el consum òptim recomanat per l'OMS (100 litres/persona/dia) per tal de donar-vos una pauta d'on i com estalviar descarregueu aquest arxiu a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes interessats.

Exposició itinerant "L'aigua per viure!"

El divendres 21 de març de 2014 a les 19 h es va inaugurar l’exposició L'aigua per viure! Al Museu de Ciències Naturals de Granollers per celebrar el Dia Mundial de l’Aigua. El 1992 l'Assemblea General de les Nacions Unides declara el 22 de març la data per fomentar arreu la sensibilització ciutadana envers la gestió de l'aigua un bé patrimonial que alhora és vida i contribueix al benestar social i a la productivitat econòmica.

El riu Congost a Granollers (2014)

L’exposició va romandre en el Museu de Ciències Naturals fins a mitjans de juliol i més endavant s’ofereix com exposició itinerant que podran sol·licitar els col·lectius interessats. A més dels continguts de l’exposició podeu consultar un recull d’activitats i dossiers pels grups interessats en treballar la importància de l’aigua per viure, per l’equilibri de l’ecosistema, del medi. El recull de recursos educatius es podran consultar també des del web del Museu de Ciències Naturals.

L’exposició fa un repàs d’imatges històriques del riu i la ciutat que evidencien el règim mediterrani del Congost amb sequeres i avingudes, i presenta l’evolució de la relació del riu i l’aigua amb la població de Granollers. Els estudis de biodiversitat sobre vegetació, peixos, ocells i d’altres es repassen en l’exposició juntament amb algunes de les actuacions que fomenten que el riu sigui un espai viu. A més de permetre’ns conèixer l’ecosistema fluvial i la biodiversitat, l’exposició ens ajuda a prendre consciència de la importància de l’aigua per viure, de tot el cicle de l’aigua, la seva depuració i la necessitat de fer-ne un ús més racional.

Per demanar l'exposició itinerant podeu posar-vos en contacte amb:

Museu de Ciències Naturals de Granollers
Palaudaries 102 "Jardins d'Antoni Jonch i Cuspinera" 08402 GRANOLLERS
Tel/fax: 93 870 96 51 a/e: m.granollers.cn@diba.cat
www.museugranollersciencies.org

Exposició sobre la nova cultura de l'aigua

Aquesta exposició explica Què és la nova cultura de l'aigua? i Com s'hi impliquen la ciutadania i les administracions públiques en aquesta nova manera de resoldre les necessitats d'aigua sense fer mal als ecosistemes aquàtics, basada en tres principis fonamentals: 

  • Conservació: l'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions.
  • Eficiència: cal utilitzar l'aigua gestionant-ne la demanda de manera eficient.
  • Equitat: les decisions sobre l'ús de l'aigua s'han de prendre amb la participació social.

Continguts de l'exposició en pdf

Recursos educatius per treballar l'aigua com a recurs valuós i escàs

 

Podeu consultar els experiments i fitxes interactives que trobareu en el LABORATORI DE L'AIGUA (Agencia Catalana de l'Aigua i Departament de Medi Ambient i Habitatge) on es presenten activitats per descobrir l'aigua a partir de 5 enfocaments: el clima, les especies i ecosistemes, els usos que fem de l'aigua els humans, com es gestiona l'aigua com a recurs i com podem adoptar mesures per tal de preservar-la.

 

La Xarxa us presenta la guia “Millora de la sostenibilitat en l’ús de l’aigua a l’espai públic municipal”

Aquest document s'ha elaborat en el marc del suport de la Diputació de Barcelona al món local i en conveni amb la Fundació AGBAR, i ha comptat amb l'aportació del treball de la membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Guia - Versió digital (cliqueu)

Guia - Versió per imprimir (cliqueu)

Guia - Versió girafulls (cliqueu)