Transversalització de gènere

Des de les Polítiques d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Granollers, es treballa des de la transversalització de gènere, a partir de la qual es pretén introduïr la perspectiva de gènere en tots els àmbits de treball

Per assolir el nostre objectiu es fa un treball en xarxa, tant de coordinació com de formació amb institucions supramunicipals, universitats, ens locals i ciutadania en general. 

Projectes actuals 

- Projecte llibre Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de Qualitat Urbana amb perspectiva de gènere. Adriana Ciocoletto. Entitat Col·lectiu Punt 6. Partenariat amb Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ajuntament de Gavà i Montaner i Muixí Arquitectes. Any 2013-2014

- Projecte Camina Tamshi. Recomanacions urbanes amb perspectiva de gènere. Entitat Equal Saree. Projecte de partenariat amb l’Ajuntament de Gavà i el Consell Regional de Tánger- Tetuán. Any 2014-2015

- L'espai d'esbarjo en equitat. Entitat Equal Saree. Amb la participació de l'Escola Joan Solans de Granollers. Any 2015

- Una proposta d'ulleres d'igualtat de gènere pel món local (guia de recomanacions). Atenea Gender Consulting. Projecte de recerca Francesca Bonnemaison (Diputació de Barcelona). Any 2015.

- Homes cuidadors: Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats i afrontar les noves necessitats de cura. Universitat Rovira i Virgili. Any 2015-2016.

 

Projectes passats 

- Projecte Francesca Martin: d’inserció laboral per a dones víctimes de violència masclista. En col·laboració amb el servei de Promoció Econòmica. Any 2005-2008.

- Projecte integral de millora del barri Congost: Les dones fem pinya. Projecte en l’àmbit de l’urbanisme i gènere. Any 2006-2010.

- Projecte en l’àmbit de la coeducació. Infància, jocs i joguines.Guia de recomanacions de joguines no sexistes: projecte transversal amb serveis municipals, escoles, associació Entre Mares i Consell d’Infància. Col·laboració del programa de pràctiques del Postgrau en Igualtat de Gènere de la UAB. Any 2013.