Violència masclista

Servei d'atenció integral per a dones que han patit i/o pateixen violència de gènere en l'àmbit de la parella.

Suport individual personalitzat

Dirigit a totes aquelles dones que han patit i/o pateixen violència de gènere en l'àmbit de la parella. La derivació vers aquest servei es fa a través d'una primera entrevista amb les treballadores socials del CIRD, o bé derivades d'altres professionals dins del circuit del Protocol de Violència Masclista.

Atenció psicològica  

Servei destinat exclusivament a aquelles dones que pateixen o han patit violència masclista de la parella o ex-parella. L'objectiu principal és proporcionar recolzament i comprensió, i facilitar un espai d'expressió emocional en aquesta situació crítica de malestar psicològic i deteriorament físic de la dona.

Es tracta d'una intervenció breu que vol aconseguir canvis a curt termini, tenint en compte la urgència i la necessitat de reincorporar-se a la seva vida quotidinana en el menor període de temps possible.

El tractament està orientat a detectar i reduir la simptomatologia associada als maltractaments rebuts, augmentar la seguretat personal, ajudar a restablir el control de la pròpia vida, aclarir expectatives dels rols de gènere i els mites sobre la violència masclista, adquirir habilitats d'adaptació, d'afrontament i de resolució de conflictes, ajudar al dol i a la projecció de futur, reconèixer fortaleses i habilitats, augmentar la qualitat de vida i disminuir el dany psicològic (baixa autoestima, angoixa, inseguretat, desconfiança, etc.) causat per la violència rebuda.

Aquesta atenció psicològica es realitza des d'un enfocament amb perspectiva de gènere, a través de teràpia multicomponent i treballant sobre la traumatització.

 • Atenció individual
  Intervenció psicològica breu que consisteix en visites de 45 minuts quinzenals o mensuals amb la psicòloga de l'equip, prèvies a la intervenció grupal i de seguiment després del grup.
 • Atenció grupal (GAM)
  Intervenció a través d'un grup psicoterapèutic amb suport sòcio-educatiu, heterogeni respecte al perfil de les participants i tancat. Amb trobades setmanals de dues hores durant 4 mesos. El grup es considera una eina eficaç per aconseguir els objectius en la mesura que facilita el processament cognitiu i emocional de la situació, normalitza la percepció dels propis símptomes, dóna l'oportunitat de parlar sobre les pròpies experiències, proporciona recolzament emocional, constitueix una oportunitat per construir noves xarxes socials ajudant a sortir de l'aïllament en el qual es troben habitualment i permet aprendre noves estratègies que han ajudat a altres participants.

Protocol d'atenció a les dones víctimes de violència masclista de la ciutat de Granollers 

El CIRD lidera des de l'any 2004 el Protocol d'atenció a les dones víctimes de Violència Masclista de Granollers. Es tracta d'un grup format per diversos serveis i recursos de la comunitat que treballa per definir i implementar un circuit d'actuació eficaç per a totes aquelles dones víctimes de violència de gènere.

També es realitzen accions de denúncia i de sensibilització dirigides a la ciutadania, amb la intenció de contribuir en l'eradicació de la violència vers les dones. (veure campanyes)

Observatori de Violència Masclista

Des del CIRD s'estan revisant tots els instruments dels que disposem per recollir les dades estadístiques de les persones que s'atenen, amb la intenció de crear un observatori de violència. L'objectiu d'aquest observatori és aprofundir i millorar els processos de detecció dels possibles casos de violència, així com incidir en l'anàlisi i l'avaluació, i d'aquesta manera poder intervenir des de la prevenció.

Telèfons d'urgència

 • 016. Telèfon d'atenció en situacions de maltractament.
 • 900 900 120. Línia d'atenció a dones en situacions de violència (servei gratuït 24 hores).
 • 900 116 016. Telèfon d'atenció en situacions de maltractament, per persones amb discapacitat auditiva.
 • 112. Telèfon d'Urgències.
 • 088. Mossos d'Esquadra.
 • 93 842 6 705. Policia Local de Granollers.
 • 900 300 777. Infància Respon.

Telèfons d'informació i assessorament

 • 93 860 85 00 (ext 42227). Equip d'Atenció a la Víctima, Mossos d'Esquadra.
 • 93 495 16 00. Institut Català de les Dones.
 • 93 202 02 60. Telèfon de l'esperança.