Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

L’any 1948, a la Declaració Universal del Drets Humans a les Nacions Unides, s’estableix la igualtat entre homes i dones com a dret fonamental

L’Ajuntament de Granollers, compromès políticament en l’impuls de l'assoliment de l’equitat de gènere i la defensa dels drets de les dones, inicia des de l’any 2000 de forma ferma accions vers les polítiques d’igualtat, mitjançant la creació de la Regidoria del Pla per a la Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones, actualment Regidoria d'Igualtat de Gènere. 

És aquest mateix any que es posa en funcionament el PADI (Punt d'Assessorament per a Dones sobre Igualtat d'Oportunitats). Dos anys després, al 2002, s'elabora el Pla d'Igualtat d'Oportunitats, aprovat el 29 d’abril de 2003, amb la finalitat d'incidir en la sensibilització i prevenció de tot tipus de discriminació de gènere. L'any 2007, el PADI es converteix en el Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD), tal i com s’anomena actualment.

El Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) és el servei del qual es dota aquesta regidoria i que treballa en el desplegament actiu de polítiques que afavoreixin la igualtat real entre dones i homes. És una porta oberta a tota la ciutadania on totes les dones poden accedir a fer una demanda en relació a la seva condició de gènere femení i on se les dota d’eines i se les apodera en la defensa dels seus drets. Els objectius generals del CIRD, són:

  • Impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats a l’àmbit municipal mitjançant la transversalitat de gènere.
  • Reconèixer i potenciar la participació activa de les dones en la definició i construcció de la nostra realitat social.
  • Atenció directa i integral a dones que pateixen violència de gènere.

 

Equip professional

Els serveis es presten mitjançant un equip multidisciplinar format per:

  • Tècnica d'atenció a dones.
  • Tècnica comunitària d'igualtat de gènere
  • Tècnica en polítiques d'igualtat de gènere.
  • Psicòloga especialitzada en violència de gènere dins l'àmbit de la parella.
  • Advocada especialitzada en temes de gènere.

Aquest equip de professionals intervé en els nivells d'informació, atenció, gestió de recursos, formació, dinamització de grups, i tractament i seguiment de casos, entre d'altres. Pel que fa a la intervenció comunitària, desenvolupa projectes adreçats a la promoció de les dones així com a la sensibiltització ciutadana, amb l'objectiu d'assolir una societat igualitària d'homes i dones.