Observatori de gènere

L’Observatori és una eina clau per al desplegament de les polítiques per a la igualtat i la diversitat de gènere que té com a principals objectius:

  • Sensibilitzar el conjunt de la ciutadania de Granollers sobre la desigualtat i la diversitat de gènere

  • Garantir l’accés a la informació i al coneixement sobre la igualtat i la diversitat de gènere

  • Impulsar la transversalitat de gènere dins l’Ajuntament de Granollers

  • Avaluar les polítiques locals per a la igualtat de gènere

Per tal d’assolir els objectius plantejats, l’Observatori compta amb 3 línies de treball: