Servei d'Informació i Atenció a Dones (SIAD)

Atenció social (adreçada a dones)

El CIRD pretén donar resposta a tota aquella demanda relacionada amb qüestions del gènere femení.

  • Acollida. Consisteix en una primera entrevista amb una professional de l'àmbit social del CIRD que informa sobre el servei o recurs, intern o extern, que valori més adient a la necessitat detectada.

  • Suport individual personalitzat. El servei ofereix suport individualitzat a totes aquelles dones que tinguin qualsevol demanda relacionada amb qüestions del gènere femení, prèvia derivació de la professional del servei. És també un recurs especific dirigit a totes aquelles dones que han patit i/o pateixen violència de gènere en l'àmbit de la parella, i que es detalla en l'apartat de Violència masclista.

  • Suport grupal. Des del CIRD s'organitzen grups de dones amb l'objectiu de potenciar les capacitats i habilitats d'autonomia personal de les dones, facilitant un espai per l'autoconeixement i treballant les relacions interpersonals aprofitant la riquesa dels grups de treball. Es tracta d'una activitat dirigida per dues professionals capacitades que dinamitzen i fan el seguiment de les persones participants al grup. Actualment es treballa el GEP (Grup d'Enfortiment Personal), al qual s'accedeix prèvia derivació de les professionals del servei.

Assessorament jurídic (adreçat a dones)

L'assessorament jurídic té com a finalitat oferir un servei gratuït de consulta i orientació jurídica a les dones en qualsevol aspecte legal, com temes laborals, de parella, impagament de pensions, separacions, incompliment de règim de visites, causes penals, etc. El Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) disposa d'una advocada que avalua la problemàtica de forma individualitzada, i deriva a la dona que consulta a l'entitat, col·legi professional o servei especialitzat que s'encarregarà de la tramitació del procediment més adient.

L'horari d'atenció de l'advocada del CIRD és quinzenal, els dimarts a la tarda, de 17 h a 20 h, en hores prèviament convingudes.