Habitatge. Granollers Promocions

Granollers Promocions SA és l’empresa pública municipal de l’Ajuntament de Granollers constituïda per a la gestió directa del servei de promoció de les activitats econòmiques i socials, la gestió del patrimoni municipal del sòl, així com la gestió integral de les polítiques d’habitatge al municipi de Granollers.

Contacte

C. Sant Jaume, 16-26, 5a planta, despatx 501

08401 Granollers

Tel. 93 860 12 00

granpromo@ajuntament.granollers.cat

Pàgina dels serveis URBANISME i HABITATGE