Visites virtuals a la cabina de control de la contaminació atmosfèrica

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.1. L'atmosfera

Tipus d'activitat: Visita

 

Objectiu de l'activitat:


- Comprendre la problemàtica de la contaminació atmosfèrica i conèixer la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.
- Reconèixer els principals contaminants presents en l’ambient atmosfèric del Vallès Oriental; les fonts contaminants i els efectes (disminució de la capa d’ozó, efecte hivernacle...).
- Adquirir consciència de la responsabilitat personal en la conservació de la qualitat de l’aire.

 

Descripció breu de l'activitat:

Visita a la cabina automàtica de control de la contaminació atmosfèrica. Fes una visita virtual a un cabina de control de la contaminació atmosfèrica. Explicació del funcionament i dels paràmetres que es mesuren. Introducció a la xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya. Característiques i fonts principals dels contaminants més importants.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1r Educació primària, 2n Educació primària, 3r Educació primària, 4t Educació primària, 5è Educació primària, 6è Educació primària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Postobligatoris. PQPI, Postobligatoris. Batxillerat, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau mitjà, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau superior, Postobligatoris. Altres estudis per a més grans de 16 anys, Escola d'adults, Professorat, AMPA / famílies

 

Temporalització:

Durada: A convenir entre 9h i 14h

Calendari: Horari de matí, tot l’any acadèmic

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup:

Horari de l'activitat: A convenir entre 9h i 14h

Lloc on es desenvolupa l'activitat: in situ

 

L'organitza: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers 

 

Nom de la persona de contacte: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Correu electrònic de la persona de contacte: mediambientespaisverds@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Es facilita material elaborat per la Generalitat sobre la contaminació atmosfèrica adaptable a l’edat dels alumnes. A partir de 12 anys es pot complementar la visita amb el treball sobre l’índex català de qualitat de l’aire (ICQA) que es publiquen de forma periòdica en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Consulteu:Geoinformació de les dades de qualitat de l’aire http://dtes.gencat.cat/icqa/ Web sobre contaminació atmosférica a Granollers: http://www.granollers.cat/medi-ambient/contaminacio-atmosferica-granollers On entre d’altres trobararàs recursos educatius per un aire més net :

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat