Visita a la deixalleria

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.4. Residus

Tipus d'activitat: Visita

 

Objectiu de l'activitat:

Saber que les deixalles suposen problemes ambientals.
Conèixer, a grans trets, la gestió dels residus a la comarca.
Conèixer la xarxa de deixalleries comarcals i el seu funcionament.

 

Descripció breu de l'activitat:

Visita guiada a la deixalleria de la zona. S’explica com es recullen els diferents tipus de residus que porten els usuaris i el procés que segueixen per a la valorització posterior.
Es facilita fitxa de treball.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

4t Educació primària, 5è Educació primària, 6è Educació primària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Postobligatoris. PQPI, Postobligatoris. Batxillerat, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau mitjà, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau superior, Postobligatoris. Altres estudis per a més grans de 16 anys, Escola d'adults, Professorat, AMPA / famílies

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 18

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Deixalleria

 

L'organitza: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

 

Nom de la persona de contacte: Èlia Montagut i Belén Fernández

Correu electrònic de la persona de contacte: programa.residus@gmail.com

Preu: Gratuït

Més informació

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat