Visita al Gra, Equipament Juvenil

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.1. Convivència

Tipus d'activitat: Visita

 

Objectiu de l'activitat:

- Donar a conèixer a les joves i als joves el nou equipament i els serveis i recursos que hi poden trobar.
- Acostar les joves i els joves a l’equipament juvenil.
- Potenciar les activitats per a joves de Granollers.

 

Descripció breu de l'activitat:

Visita guiada al Gra. S’expliquen els serveis que s’hi poden trobar, els usos que es donen als diferents espais de l’equipament i les activitats a què els joves poden accedir.
La visita serà orientada i guiada per un professional de joventut. Aquest nou curs serà una bona oportunitat perquè les joves i els joves puguin conèixer el nou equipament i els serveis i recursos que ofereix.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO. 1r, ESO. 2n, ESO. 3r, ESO. 4t, Postobligatoris. PQPI, Postobligatoris. Batxillerat, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau mitjà, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau superior, Aula nouvinguts (Centre Vallès)

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Durant tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Màxim de 25 alumnes

Horari de l'activitat: De 10h a 14h i de 16h a 17h

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Gra

 

L'organitza: Servei de Joventut

 

Nom de la persona de contacte: Dinamitzador juvenil

Correu electrònic de la persona de contacte: gra@grajove.cat

Preu: Gratuït

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

Sol·licita aquesta activitat