Taller de convivència i civisme

 

Àrea de l'activitat 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.1. Convivència

Tipus d'activitat Taller

 

Objectiu de l'activitat

Transmetre els valors de convivència i respecte aplicats als diferents grups i espais de vida dels infants.
Implicar els infants en un civisme actiu, fomentant una cultura de respecte cap a l'entorn.
Fomentar el sentiment de l'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
Ajudar a un desenvolupament integral del / de la menor.

 

Descripció breu de l'activitat

Taller participatiu en què, a través del joc, dinàmiques i xerrades, els nois i noies treballaran els valors de la convivència i l'ús dels espais públics. Dinamitzat per dos monitors.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

Educació primària. 2n

 

Temporalització

Durada: 1 hora i 30 minuts

Calendari: novembre - desembre

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat Per determinar, dins l'horari lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat Can Jonch. C/ del Rec, 19

L'organitza Can Jonch.Centre de Cultura per la Pau

Nom de la persona de contacte Rosa Andreu

Correu electrònic de la persona de contacte randreu@granollers.cat

canjonch@granollers.cat

 

Preu Gratuït

 

Observacions

Es facilitarà servei gratuït d'autobusos a les escoles més allunyades.

És imprescindible la implicació activa del professorat durant la realització del taller.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers No

 

 

Sol·licita aquesta activitat