Projecte Rius

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat: Visita amb taller

 

Objectiu de l'activitat:

Conèixer amb l’experiència directa els valors ecològics i socials dels rius, la importància de preservar-los i recuperar-los així com també aprendre hàbits respectuosos envers el medi que ens envolta.

 

Descripció breu de l'activitat:

Els espais fluvials són un importat patrimoni natural i algunes de les espècies que s’hi troben són clars indicadors del seu estat de conservació. Coneixerem els animals i plantes característics del riu i determinarem en quin estat de salut es troba tot fent un mostreig de macroinvertebrats i analitzant paràmetres físics i químics.

Aquesta activitat fa possible un aprenentatge compartit, basat en l’experiència directa amb l’entorn natural i el treball interdisciplinar i cooperatiu, i posa a l’abast dels participants eines i recursos que afavoriran la capacitat crítica i l’acció directa a favor de la preservació i millora del nostre entorn.

 

Més informació: http://www.projecterius.cat

http://www.associaciohabitats.cat/descobrim-el-riu/

 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Cicle mitjà i superior de primària, ESO i Batxillerat

 

Temporalització:

Durada: 3 h

Calendari: Primavera, estiu i tardor

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: 15

Horari de l'activitat: Matí

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Al riu

 

L'organitza: Associació Hàbitats - Projecte Rius http://www.projecterius.cat

 

Nom de la persona de contacte: Eva de Lecea

Correu electrònic de la persona de contacte: info@associaciohabitats.cat

Preu: 195 €/ grup (activitat no subvencionada) Socis: 145 €/grup

 

Observacions:

L’oferta no està adreçada en exclusiva al sector educatiu sinó que el projecte està obert a tots aquells col·lectius interessats a col·laborar en les tasques de protecció i millora dels nostres ecosistemes fluvials. L’Ajuntament de Granollers fomenta, amb activitats com inspeccions simultànies i posades en comú dels resultats a Can Cabanyes, el treball dels grups, amb trams assignats al terme municipal i veïns.

 

Material de suport:

Manual d’inspecció de rius: https://issuu.com/associacio_habitats/docs/manual_inspeccio_projecte_rius

Guia d’identificació d’amfibis i rèptils: https://issuu.com/associacio_habitats/docs/fitxes_herpetofauna_hr

 

Guia d’espècies exòtiques:

https://issuu.com/associacio_habitats/docs/guia_esp__cies_ex__tiques_invasores

Hàbitats educació: https://youtu.be/aGgk_epYKDs 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:


 

 

 

Sol·licita aquesta activitat