El joc de la compra

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.4. Residus

Tipus d'activitat: Itinerari

 

Objectiu de l'activitat:

Saber que les deixalles suposen problemes ambientals.
Conèixer, a grans trets, la gestió dels residus a la comarca.
Conèixer la importància de separar correctament les deixalles.
Donar informació sobre la fracció d’envasos lleugers i com la podem reduir.

 

Descripció breu de l'activitat:

Activitat en format de joc. Abans de començar a jugar es fa una explicació senzilla dels problemes ambientals causats per les deixalles, dels seus impactes; després es comenten algunes de les solucions. El joc és del tipus joc de simulació, en què els participants han d’anar a comprar amb una llista; al final comproven quin tipus d’envasos són els més recomanables des del punt de vista de la generació de residus.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

5è Educació primària, 6è Educació primària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Postobligatoris. PQPI, Postobligatoris. Batxillerat, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau mitjà, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau superior, Postobligatoris. Altres estudis per a més grans de 16 anys, Escola d'adults, Professorat, AMPA / famílies

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

 

L'organitza: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

 

Nom de la persona de contacte: Èlia Montagut i Belén Fernández

Correu electrònic de la persona de contacte: programa.residus@gmail.com

Preu: Gratuït

Més informació

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

Sol·licita aquesta activitat