El joc de la brossa

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.4. Residus

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Saber que les deixalles suposen problemes ambientals.
Conèixer, a grans trets, la gestió dels residus a la comarca.
Conèixer la importància de separar correctament les deixalles.
Donar informació sobre la destinació final de la resta de deixalles.

 

Descripció breu de l'activitat:

Activitat en format de joc. Abans de començar a jugar es fa una explicació senzilla dels problemes ambientals causats per les deixalles, i els seus impactes; després es comenten algunes de les solucions. El joc és del tipus de taula, en què els participants han d’anar superant diferents qüestions i proves que se’ls planteja, alhora que s’aclareixen els dubtes que puguin sorgir.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

3r Educació primària, 4t Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

 

L'organitza: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

 

Nom de la persona de contacte: Èlia Montagut i Belén Fernández

Correu electrònic de la persona de contacte: programa.residus@gmail.com

Preu: Gratuït

Més informació

Observacions:

-

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat