Inventem amb les deixalles

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.4. Residus

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Saber que les deixalles suposen problemes ambientals.
Conèixer, a grans trets, la gestió dels residus a la comarca.
Conèixer la importància de separar correctament les deixalles.
Donar informació sobre la destinació final de la resta de deixalles.

 

Descripció breu de l'activitat:

Un cubell de la brossa, que és buit al matí, s’omple com a resultat de les activitats diàries. Amb la participació de tota la classe, s’omplirà un quadre a la pissarra amb les característiques de quatre tipus de residus: de quin material està fet, d’on surt la matèria primera, si és fàcil de reciclar, com es pot reciclar, què se n’obté… Per aprendre a valorar l’aprofitament dels residus i com es poden reutilitzar, es construirà una menjadora per a ocells amb un envàs.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1r Educació primària, 2n Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 1 hora 30 min

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

 

L'organitza: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

 

Nom de la persona de contacte: Èlia Montagut i Belén Fernández

Correu electrònic de la persona de contacte: programa.residus@gmail.com

Preu: Gratuït

Més informació

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

Sol·licita aquesta activitat