La festa de l'arbre

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Altres

 

Objectiu de l'activitat:

- Afavorir actituds positives vers el medi cercant el respecte, l’estima, defensa, conservació i foment de l'arbrat municipal
- Desenvolupar activitats culturals pròpies i singulars al voltant de l’arbre.
- Crear vincles perdurables amb el medi gràcies al seguiment i la cura de les plantacions.
- Recuperar espais degradats. Participar en la plantació d'arbrat dels espais verds de la ciutat
- Reflexionar sobre el medi ambient en clau de sostenibilitat a partir de l’arbre com a fil conductor.
 

Descripció breu de l'activitat:

Recollint el costum establert en molts països i que va promoure a Europa un català, Rafael Puig i Valls, anualment celebrem la Festa de l’Arbre. Aquest dia es proposen a les escoles activitats organitzades entorn de l’arbre: plantades, sortides guiades, ...

La plantada d'arbres es durà a terme entre les activitats del Calendari Verd. Els jardiners municipals, respondran les qüestions que presentin els alumnes, coordinaran i aconsellaran en la plantació d'arbres. És imprescindible que cada grup es trobi acompanyat i dirigit per un educador del centre, que controli el comportament en tot moment dels alumnes. La durada aproximada de l'activitat serà de mitja hora.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

1r ESO

 

Temporalització

Durada 1/2 hora

Calendari 20 i 22 de novembre

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: mínim 15 i màxim 25

Horari de l'activitat: a partir de les 10h

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Parc del Congost

 

L'organitza: Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers 

 

Nom de la persona de contacte: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers 93 860 32 06

Correu electrònic de la persona de contacte: mediambientespaisverds@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Confirmació abans del 20 d'octubre

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat