Crèdit variable que pot adaptar-se a un de síntesi al voltant del riu i de l’aigua

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat: Altres

 

Objectiu de l'activitat:

- Treballar la importància del riu i l’aigua com a patrimoni natural i recurs de la ciutat.
- Descobrir l’entorn natural immediat.
- Valorar i emprar el mètode científic d’investigació.
- Aplicar i relacionar els continguts adquirits i la investigació d’un cas concret: el riu Congost.
- Adquirir i projectar actituds de respecte i preservació de l’entorn.
- Interioritzar bons hàbits i tecnologies existents per estalviar aigua en l’àmbit domèstic.

 

Descripció breu de l'activitat:

Crèdit variable per al primer cicle de l'ESO.
El plantejament dels quatre quaderns, dividits en deu unitats, és interdisciplinari i s'ha intentat mantenir un equilibri entre les parts teòriques i les pràctiques; l'objectiu de totes és conduir l'alumnat a realitzar un estudi ambiental plantejat com a suma de petites investigacions.
El crèdit consta d’una carpeta que inclou: una guia per al professorat, els quatre quaderns per als alumnes (per fotocopiar), les lectures complementàries i el material addicional (per fotocopiar).
Continguts:
geografia i geodinàmica: els rius (1. Els rius com a elements geogràfics; 2. Dinàmica fluvial i el cicle de l'aigua; 3. Els grans rius del món, de la Península i de Catalunya; 4. El Besòs, el nostre riu. Característiques principals). Les ciències socials i el riu; (5. Història del riu Besòs abans de les societats humanes; 6. Història del riu Besòs i de les seves relacions amb les societats humanes. Les relacions societat - riu fins al segle
XIX; 7. Relacions societat - riu a partir de mitjan segle XIX: la industrialització) Ecologia del riu (8. El riu com a ecosistema; 9. Conseqüències de la contaminació). L'aigua, per viure (10. L'escassetat d'aigua: un problema d'abast mundial).

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

 

Temporalització:

Durada: Per determinar

Calendari: Calendari escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Per determinar

Horari de l'activitat: Per determinar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Distribució del temps a concretar pel professorat però a títol orientatiu s’ha calculat una possible temporalització de 35 u.l.

 

L'organitza: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

 

Nom de la persona de contacte: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Correu electrònic de la persona de contacte: mediambientespaisverds@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

 

 

Podeu descarregar-vos el material a : Crèdit variable sobre el riu i l’aigua

 

 

Altres estudis didàctics per al professorat:


Cicle mitjà de primaria
Eso i batxillerat

Material Professors
Cicle inicial de primaria
Cicle mitjà de primaria
Cicle superior de primària
Eso i batxillerat

 

 

Aquesta carpeta es complementa amb un CDRom que inclou: informació sobre dues exposicions (la permanent, instal·lada al passeig Fluvial, i la itinerant), així com una obra de teatre titulada "L'aigua, utilitzem-la bé!", i altres documents relacionats (com les banderoles i els consells per estalviar aigua que es van editar amb motiu de la campanya).

 

Altres fonts de recursos els podeu consultar al web de Can Cabanyes

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat