Tràmits

Cal diferenciar entre el període de preinscripció i el de matrícula.

Períodes de preinscripció:

PFI: del 13 al 24 de maig de 2019

CFGM: 14 al 21 de maig de 2019

CFGS: 29 de maig al 5 de juny de 2019 

Passos que cal seguir:

Cal lliurar la sol·licitud de preinscripció dins el calendari abans descrit. La  podreu trobar als centres educatius o als serveis territorials del Departament d’Ensenyament.

Cal incloure el codi del cicle o dels cicles que es vulguin. Aquests codis els trobareu a la web del Departament d’Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament)

On cal lliurar la sol·licitud de preinscripció?

La sol·licitud s’ha de lliurar al centre educatiu on es vol estudiar en primera opció. Només s’ha de lliurar una preinscripció, malgrat que s’hi indiquin diverses peticions de cicles i encara que siguin d’altres centres educatius, relacionats per ordre de preferència.

Els resultats de la preinscripció es publiquen als taulers d’anuncis dels centres educatius. Els resultats estaran ordenats segons la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en funció del barem associat als criteris de prioritat.  Un cop tancat el període de reclamacions, es publiquen les llistes ordenades per puntuació definitiva.

 

Matriculació

Les dates de matriculació per als cicles formatius de grau mitjà serà del 4 a l'11 de juliol de 2018, i de grau superior serà del 18 al 23 de juliol de 2018. Quant als PFI, el mateix centre citarà als preinscrits per formalitzar la matrícula, ja que s’ha de fer una entrevista personal.

Més informació a cada centre educatiu.

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers