LLei orgànica de protecció jurídica del menor

Modificació de l'article 13.5 de la Llei Orgànica de protecció jurídica

Atès la modificació de l'article 13.5 de la Llei Orgànica de protecció jurídica del menor, les persones que exerceixen una professió o activitat que impliqui contacte habitual amb menors han d'acreditar no haver estat condemnades per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

En aquest document trobareu informació referent a aquesta modificació.