Cultura Emprenedora a les Escoles

Les escoles Granullarius, Salvador Llobet, Salvador Espriu i Lledoner participen aquest curs al projecte pilot Cultura Emprenedora a les Escoles impulsat per la Diputació de Barcelona

 

Promoure l’esperit emprenedor a tots els àmbits de l’educació i la formació és un dels objectius estratègics definits per la Comunitat Europea amb l’horitzó del 2020. En aquesta línia, l’esperit emprenedor es constitueix com a competència clau que s’ha d’integrar al currículum, assolir al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir i reforçar al llarg de la vida.

La promoció de la cultura emprenedora esdevé una estratègia cabdal per donar resposta a la societat del coneixement, augmentant la implicació entre sistema educatiu i productiu, incrementant el nivell i la qualitat del treball, afavorint la millora dels resultats educatius i l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils per capacitar les persones en l’impuls dels seus projectes professionals i vitals. 

Podeu trobar més informació al següent link: