Casals d'estiu

Les dificultats de conciliació de la nostra vida laboral amb l’atenció dels nostres fills i filles ens obliga a pensar fórmules que garanteixin serveis de qualitat pensats per satisfer aquesta necessitat. Els casals d’estiu neixen amb aquest objectiu i amb el compromís d’esdevenir espais d’educació en el lleure pensats per a la socialització, el desenvolupament de les capacitats creatives dels infants i l’aprenentatge del valors.

Els casals s’organitzen per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys en un entorn proper i conegut com són els centres escolars i giren al voltant d’uns centres d’interès per treballar els objectius de forma globalitzada, interdisciplinar i engrescadora.

Informació Fes-te l'estiu 2017