Cantada de nadales

L'Ajuntament de Granollers i les AMPAS de les escoles de la ciutat organitzen la Cantada de Nadales per als carrers, amb la participació d’un gran nombre de persones(entre 700/800 persones).

Les AMPAS i les escoles canten les nadales que han assajat seguint un itinerari que comença en un punt concret de la ciutat i que segueix al llarg d’un recorregut. En acabar la ruta, els pares, les mares i els alumnes es troben en una plaça cèntrica, on sota la direcció d’un director d’orquestra, l'Agustí Vidal, es canta conjuntament una nadala amb un ambient de llum d’espelmes, que prèviament s’ha repartit als participants. Una de les últimes novetats és la incorporació d'instruments, tocats per als pares, alumnes i mestres, que acompanyan la cantada de la nadala.

L'activitat finalitza a una escola on es serveix un brou per a tots els participants.

Cantada de nadales 2016

Cantada de nadales 2015

Cantada de nadales 2014

Cantada de nadales 2013

Cantada de nadales 2012

Cantada de nadales 2011