Biblioteca oberta

+

 

Es tracta d'un projecte on es potencia la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar. Es obre a alguns centres educatius (biblioteques, espais de suport informàtic...) a les famílies del barri i/o ciutat, treballant l'hàbit d'estudi fora de l'horari escolar, garantitzant un espai d'estudi a tots els alumnes de la ciutat.

La seva permanència depèn del voluntariat educatiu de cada curs escolar