Batxillerat

El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d'un cicle format per dos cursos. El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Els estudis de batxillerat s'estructuren en:

  • Part comuna: matèries comunes i tutoria.
  • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

L'alumnat fa 30 hores lectives setmanals. 
Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat (Arts / Humanitats i Ciències Socials / Ciències i Tecnologia). La modalitat que es triï el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle:

Arts

Informació detallada a: Arts. Departament d'ensenyament

Centres de Granollers on s'imparteix

Institut Celestí Bellera 

 

Humanitats i ciències socials

Informació detallada a: Humanitats i ciències socials. Departament d'ensenyament

Centres públics de Granollers on s'imparteix

Institut Antoni Cumella

Institut Carles Vallbona

Institut Escola Municipal de Treball

Institut Celestí Bellera

Centres concertats de Granollers on s'imparteix

Escola Pia Granollers

Escola Cervetó

EDUCEM Centres d’Ensenyament

 

Ciències i tecnologia

Informació detallada a: Ciències i tecnologia. Departament d'ensenyament

Centres públics de Granollers on s'imparteix

Institut Antoni Cumella

Institut Carles Vallbona

Institut Escola Municipal de Treball 

Institut Celestí Bellera

 

Centres concertats de Granollers on s'imparteix

Escola Pia Granollers

Escola Cervetó

EDUCEM Centres d’Ensenyament