Suport adaptació escolar (PEE)

Dins de les actuacions previstes en el programa de voluntariat educatiu del Consell Escolar Municipal de Granollers hi ha la de donar suport a l'inici de curs a aquells centres que ho sol·licitin amb alumnes de 0 a 3 anys, a les escoles bressol i de 3 a 6 anys a les escoles d'educació infantil.

Aquests voluntaris col·laboren durant els primers quinze dies amb els i les mestres a facilitar l'adaptació a l'aula i a l'escola, als infants que comencen el nou curs escolar.