Servei d'informació per a les famílies nouvingudes (PEE)

El projecte Servei d'informació a les famílies fomenta un dels objectius del PEE potenciant la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar dins de les línies d'intervenció de l'èxit escolar, acollida i llengua catalana.

L'objectiu és millorar el circuit d'acollida i de distribució de l'alumnat de nova incorporació, millorant la recepció i coordinant les accions d'informació entre els diferent serveis municipals i serveis educatius.

Els destinataris són famílies procedents d'altres països que arriben a la ciutat amb infants en edat escolar .

Les actuacions que es realitzen són:

 

  1. Acollida i escolarització

  2. Informació durant el procés de preinscripció

  3. Informació a famílies del Casal lingüístic

  4. Assessorament de beques i ajuts

  5. Mediació entre famílies i centres escolars