Coordinació dels agents implicats en l’escolarització

Els agents implicats en l'escolarització a través de la seva participació en la comissió de garanties d’admissió (EAP, Inspecció, representant Servei d'acollida Ajuntament de Granollers, LIC, representant escola concertada, representant escola pública, i servei d'educació ajuntament de Granollers) han establert un circuit de treball en xarxa que permet conèixer i valorar més individualment la situació escolar i familiar de tot l’alumnat que arriba a la ciutat. L’objectiu d’aquest circuit és garantir el compliment de les normes sobre admissió de l'alumnat amb la participació dels diferents sectors educatius en el seguiment del procés de gestió de llocs escolars que demanen les famílies, tant durant el període de preinscripció ordinari com durant la resta del curs.