Granollers Audiovisual

La comunicació audiovisual a la ciutat, amb seu a Roca Umbert

Granollers Audiovisual, SL és una societat mercantil unipersonal, de titularitat de l’Ajuntament de Granollers, amb vigència des de l’1 de gener de 2010, creada amb l’objectiu de gestionar directament els serveis i les activitats econòmiques i socials en matèria de comunicació audiovisual, així com els equipaments municipals que li siguin adscrits.

Granollers Audiovisual, SL gestiona les instal·lacions del Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, un espai de 2.946 m2 de superfície, dels quals més de dos mil ja són construïts, equipats tecnològicament i en ple funcionament: 467 m2 són destinats al Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers (CIDAG) i a l’administració general; 50 m2 corresponen a l’Arxiu Digital Audiovisual de Granollers (ADAG); 466 m2 són espais diversos llogats a Vallès Oriental TV; 230 m2 corresponen al plató gran, sala de maquillatge, magatzem i preplató, i la resta són destinats a vestíbul, espais de pas i zones tècniques. Granollers Audiovisual, SL també gestiona l’emissora municipal, Ràdio Granollers, que té els seus estudis al carrer Torres i Bages però que, els pròxims anys, es traslladarà a l’equipament de Roca Umbert.