Sol·licitud d'espais

Empleneu el document adjunt si voleu demanar algun espai de Can Jonch per fer-hi activitats