En defensa del model de les Caixes d’Estalvis i de la seva funció social

A Justícia i Pau ens preocupa aquesta situació i, per això, volem compartir públicament les nostres reflexions al respecte, amb la intenció de contribuir i promoure el debat ciutadà entorn a aquestes institucions.

Les Caixes d’Estalvis del nostre país viuen un moment de canvis profunds, tant pel que fa a la seva configuració com al seu règim jurídic, els quals afecten sensiblement la seva identitat, la seva funció social i, fins i tot, posen en qüestió la continuïtat d’aquest model d’entitat financera. Les reformes legals aprovades pel Govern espanyol i les que ha anunciat com a imminents, poden suposar la desaparició a curt termini de les Caixes d’Estalvis i la pèrdua de la seva funció social, avançant cap a una mena de privatització.

Considerem que cal obrir un debat social ampli i seriós, en el que participin tots els agents econòmics i socials, sense el qual no s’haurien de prendre noves reformes legals en la direcció actual. I en tot cas, considerem necessària la preservació del model en els seus aspectes substancials. Entenem que les circumstàncies puguin imposar canvis importants, però seria un greu error lliurar el patrimoni i activitat de les Caixes al control per part de capitals privats. Hi ha altres fórmules que poden preservar la solvència d’aquestes entitats i alhora garantir continuïn afavorint el desenvolupament local i la cohesió social, sense transformar-les en bancs privats.

(adjuntem comunicat complet).