Fons Vimugrasa

Documentació produïda i rebuda per l'empresa pública Viviendas Municipales de Granollers, S.A., també anomenada Vimugrasa, que es constituí formalment com a societat mercantil el febrer de 1971. L'objecte d'aquesta societat era la construcció d'habitatges econòmics i de protecció oficial i la seva adjudicació en règim de lloguer o accés a la propietat.

+

Aquest fons conté documentació de la gestió i de l'organització de l'empresa Vimugrasa.

  • Dates extremes: 1960-1989

  • Volum i suport:  17,8 metres lineals en paper, 173 capses, 3 fitxers i 2 llibres de gran format

En podeu consultar:

Per veure'n els documents, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers al c. de l'Olivar, 10, dins l'horari d'atenció al públic d'aquest equipament.

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 842 67 37 o escriure un correu electrònic a arxiu@granollers.cat.