Fons patrimonials: Fons Can Bruniquer, Fons Can Travé, Fons Can Gorgui, Fons Mas Torrents, Fons Can Clapés i Fons Mas Buscas

Aquests fons apleguen un total d'1,8 metres lineals de documentació del s. XV al s. XX, en suport paper, fruit de donacions de particulars

+
Pergamí del s. XVI del Fons Can Travé / AMGr

Aquesta documentació ens apropa al coneixement de diferents esdeveniments de Granollers i rodalia des de l'any 1400 fins al 1904.

La de Can Bruniquer correspon al període 1400-1740 i ajuda a conèixer la vida quotidiana d'una família de mercaders: s'hi pot resseguir el seu ascens social en testaments, vendes, plets, etc.

Dels anys 1537-1649, tenim la documentació de Can Travé, de compravenda de diversos masos, que permet estudiar els diferents sistemes de possessió de terres.

La documentació de Can Gorgui, de 1575 a 1900, és un fons important per conèixer diferents professions de l'època moderna, com la de corredors d’orella, d’extracció de minerals, impressors reials i llibreters o farmacèutics. També és molt interessant per estudiar relacions matrimonials de l'època.

La del Mas Torrents (1592-1815) també ens deixa entreveure la vida quotidiana d'un mas de l'època moderna amb els testaments, vendes, plets, etc.

La de Can Clapés està emmarcada entre els anys 1703 i 1904. Es tracta de documentació d'una família de notaris de l'època moderna.

I la del Mas Buscas (1560-1814) correspon al patrimoni i a les activitats econòmiques de la família Buscas, després, Figaró; més endavant, Paxau i, finalment, Bas.

Informació en aquest web:

Per accedir als documents, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers al c. de l’Olivar, 10. Per a més informació, podeu trucar als telèfons 93 842 67 37 o 93 842 67 62 o bé, enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.