Fons Ajuntament de Palou

Aplega uns 5,8 metres lineals de documents, de l'any 1724 al 1930. Conté la documentació produïda i rebuda per l'Ajuntament de Palou en l'execució de les seves funcions, competències i serveis sobre el territori i els habitants de Palou al llarg de la seva història.

+
Segell de l'Ajuntament de Palou de l'any 1843 / AMGr

El fons engloba un ampli ventall de tipologies documentals, derivades de l'activitat del consistori en època moderna i contemporània. Hi ha diverses sèries que abasten un període cronològic força ampli però que, en molts casos, no tenen un volum documental gaire considerable.

Aquest fons és tancat, ja que, a partir de l'1 de gener de l'any 1928, Palou va quedar agregat a Granollers.

En presentem la informació amb aquests documents:

1. Descripció

Explicació del contingut del fons i de les característiques més importants de la seva documentació.

2. Quadre de classificació

Els documents s'han agrupat en 8 apartats que responen a criteris de classificació funcional i tipològica.

3. Inventari

Sumari de les capses que hi ha al fons i breu explicació del contingut.

4. Catàleg de població (1827-1930)

Amb els padrons i els censos, tant d'habitants com d'edificis, així com la documentació relacionada: justificants de baixes, altes, modificacions, fulls auxiliars i actes.


Per accedir-ne als documents, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), al c. de Sant Josep 7, dins l’horari d’atenció al públic.

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 842 67 37 o bé, escriure un correu electrònic a: arxiu@granollers.cat.