Fons Ajuntament de Granollers

+
Dibuix de l'escut de Granollers. Comptes del clavari de la vila, 1610-1611 / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

Aquest és el fons més voluminós que custodia l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr). Compta amb més de 2.000 metres de documents, des del segle XII fins a l’actualitat. Aplega els documents que genera i ha generat aquesta institució fruit de la seva activitat, així com la seva documentació històrica, i s’incrementa contínuament, ja que és un fons obert.

En podeu consultar imatges:

A més, a l'Arxiu Digital, podeu accedir a documents d'Arxiu digitalitzats.

També us presentem dos tipus d'informació sobre els documents catalogats, segons les diferents tipologies documentals. S'amplia periòdicament, a mesura que avancen els treballs de descripció 

1. Quadre de classificació. Estem organitzant els documents en una classificació funcional i tipològica. S'han establert 18 seccions i múltiples subseccions i sèries. El Quadre de classificació serveix per poder arribar de manera més directa a la documentació.

2. Catàlegs. Estem elaborant catàlegs de les diferents tipologies de documents que conté aquest fons. Al web, els presentem ordenats per data i els podeu consultar per "paraula", tot utilitzant el cercador incorporat en els pdf. A l'AMGr, a l'espai de consulta, podeu accedir a la base de dades, a la qual hi ha incorporades les darreres actualitzacions.

     2.1. Catàlegs de llicències d'obres:

     2.2. Catàleg dels llibres de comptabilitat (1864-1999)

     2.3. Catàleg de les llicències per activitats industrials i comercials (1928-1976)

     2.4. Catàleg de població (1827-1955)

     2.5. Catàleg de la documentació de lleves (1845-1990) i altres gestions dels serveis militars (1833-1916)

     2.6. Catàleg de la documentació de la Universitat de Granollers (1252-1876)

     2.7. Catàleg de correspondència rebuda ordenat per cronologia (1912-1915)

     2.8. Catàleg de la documentació d'eleccions (1833-1974)

Per consultar aquesta documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al c. de Sant Josep, 7.
Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 842 67 37 o enviar un correu electrònic a: arxiu@granollers.cat.