Documents del mes. Publicacions anteriors al 2017

Ordenades de més a menys recents:

Fotografies de l'enterrament a Granollers del primer milicià mort al front

Pel·lícula 'L'home gris'

Primer document sobre eleccions conservat a l'Arxiu Municipal de Granollers

Edifici de la Clau, patrimoni desaparegut  

Carta / cartell on s'ofereix El globo "Mongolfier" per a la Festa Major de Granollers del 1916

Fotografia: vista panoràmica del Parc de l'Estació, anys 40

Fotografia de la Porxada: conseqüències del bombardeig, juny de 1938

Programa d'actes de les Fires de l'Ascensió i de la XIV Exposició Provincial Ramadera

Entrevista a Mercè Dantí Prat, amb motiu del Dia Internacional de les Dones 

Carta enviada a l'Ajuntament sol·licitant informació sobre el Ball de gitanes

Primer padró municipal de Granollers, de 1827 

Visita institucional del rei Alfons XIII amb motiu de la inauguració de la Biblioteca Popular de Granollers

Pel·lícula 'Setze trenta-dos'

Llibre de registre del personal de Viuda Sauquet

Crida per reclamar l'amnistia durant la Transició

Programa de la Festa Major de Granollers de 1885

Expedient de constitució de l'Ajuntament de Granollers l'1 de juliol de 1935

- Llibre d'ordinacions de la vila de Granollers del 25 de novembre de 1418 al 22 d'octubre de 1452

- Ban de l'alcalde de Granollers on anuncia la celebració de l'Ascensió amb una fira de bestiar el 3 de juny de 1943

- Situació econòmica de l'Ajuntament de Granollers el 14 d'abril de 1931

- Programació del Granollers Sport Club per la Festa Major de 1932

- Relació de danys i perjudicis causats per la Guerra Civil a Granollers, octubre de 1939

- Sol·licitud d'enderroc de la Capella dels Sants Metges el 1888

- Adhesió de l'Ajuntament al Manifest per a un món sense pobresa ni violència, aturem el món per canviar-lo

- Respostes a les trenta-tres preguntes plantejades per l'intendent general de Catalunya al Comú de Granollers

- Ofici del Gobierno Civil de Barcelona dirigit a l'alcalde de Granollers, amb relació a la inauguració del Mundial Cine l'any 1914

- Ban de l'alcalde Rafel Ballús on anuncia els actes programats per a l'11 de setembre de 1980 

- Programa de la Festa Major de Granollers de l'any 1982

- Notícia que es facilita a la Comissaria de Guerra de Barcelona per a l'estadística administrativa militar de la província

- Ban de l'alcalde José Barangé sobre un control de pesos, mesures i aparells de pesar d'industrials i comerciants, per evitar fraus

- Sol·licitud perquè una òrfena de guerra pugui continuar estudis superiors

- Carta del rector de la Parròquia de Sant Esteve, en la qual convida l'Ajuntament a assistir als oficis de la Setmana Santa de 1914

- Notificació per a la reunió del Comité Ejecutivo de la Comisión de Reforma Ferroviaria de Granollers

- Galeria catalana, article de Salvador Llobet sobre el pintor Joan Vila Puig

- Carta d'agraïment de la Cámara Agrícola Oficial del Vallés, pel seu nomenament com a vocal del Comitè d'Honor de la Reforma de Granollers i construcció del nou Hospital-Asil

- Maqueta d'un expedient per instal·lar taules, cadires i para-sols a l'actual plaça de la Corona

- Pel·lícula Oh Granollers!

- Construcció del Grup Escolar Pereanton

- Carta del secretari del Granollers Sport Club on comunica a l'alcalde els actes que organitza l'entitat amb motiu de la Festa Major de 1922

- Carta de la Sociedad de Cazadores del Vallés a l'alcalde de Granollers

- Retrat dels músics J. M. Ruera i F. Maresma

- Carta de la Junta de la Cooperativa Distribuïdora Comarcal del Vallès Oriental, dirigida a l'alcaldia de Granollers, amb motiu d'una aportació pels damnificats pel bombardeig

- Carta de l'empresa El Ingenio, dirigida a l'Ajuntament de Granollers, referent al pressupost per a la construcció d'uns gegants

- Carnet de soci de l'Agrupació Excursionista de Granollers, a favor de Salvador Llobet

- Programa de la Festa Major de 1986

- Llicència per instal·lar taula per vendre porc de Nadal, al mercat

- Les pel·lícules de la nevada de 1962

- Permís per instal·lar un circ ambulant i parc zoològic anomenat CIRQUE BELGA

- Fulletó de l'empresa "Neumáticos Continental, para bicicletas y motocicletas"

- 50 anys de jardins a la zona esportiva

- Fulls d'empadronament. Plec del carrer Someres

- Programa oficial d'actes de les Festes de l'Ascensió de Granollers i de la XII "Exposición Provincial Ganadera"

- Calendari corresponent a l'any 1839, que inclou les festes religioses i les festes de cada poble

- Celebració de la Festa de l'Arbre per part de les escoles de Granollers

- Llibre d'Actes del "Montepío de Nuestra Señora del Rosario"

- Nadales enviades pels professors i estudiants del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona

- Relació del bestiar sacrificat, el mes de desembre, a l'Escorxador Municipal de Granollers

- Expedient anual de rectificació dels cens electoral

- Plànol de la façana del nou cementiri municipal de l'arquitecte Francisco Mariné

- Projecte de construcció d'un mercat municipal

- Rebuts firmats a favor de diversos particulars pels regidors de la Universitat de Granollers

- Factures de diferents proveïdors presentades a la Junta Local de Defensa Passiva en concepte de materials i jornals

- Francisco Tardà Carrencà demana llicència d'obertura d'una fàbrica de gel a la pl. Olles, 4

- Permís per instal·lar un teatre infantil anomenat "Guiñol Didó" a la plaça Calvo Sotelo, del 10 al 17 de juny

- Certificat expedit al pastor José Armengou per passar amb el seu ramat pel territori de Palou

- Llibre de plànols parcel·laris de la ciutat de Granollers

- Registre municipal de forasters

- Granollers, Festa Major 1914

- Segells de l'escut de la ciutat que s'utilitzaven al municipi el 1877, i explicació de la simbologia que hi apareix